Program

08 NİSAN 2021 PERŞEMBE
16:00-16:15 AÇILIŞ
Cihat Şen
Gökhan Göynümer
Room-A  
16.15-16.45 Erken doğum önlenmesi: Yeni yaklaşımlar
Kypros Nicolaides
Room-A Covid-19 ve gebelik
Murat Yayla, Gökhan Göynümer
17:00-17:15 Gebelikte COVID-19 seyri nasıl? Maternal sonuçlar / Francesco D’Antonio
17:15-17:30 Covid-19 pandemisinde ölü doğum ve prematürite oranlarında değişme? / Nelly Jekova
17:30-17:45 COVID-19 pandemisinde perinatal çıkarımlar / Elif Gül Yapar Eyi
17:45-18:00 Tartışma ve kahve
Room-B Fetal Cerrahi: Bugünü/Yarını
Cihat Şen, Resul Arısoy
17:00-17:15 Fetal NTD’lerinde fetal cerrahi faydalı mı? Açık / kapalı? / Alireza Shamshirsaz
17:15-17:30 Fetal kalp anomalilerinde fetal cerrahi: Hangisinde? / Alberto Galindo
17:30-17:45 TOPS-1: Tedavide lazer ya da takip? / Asma Khalil
17:45-18:00 Tartışma ve kahve
Room-A Erken Gebelik Oturumu
Gökhan Göynümer, Ali Gedikbaşı
18.15-18.30 Erken gebelik kaybında yeni tanımlamalar: RCOG 2017 kılavuzunun yeniden gözden geçirilmesi / İbrahim Polat
18.30-18.45 Düşük tehdidinde progesteron terk edilmesi gereken bir tedavi mi? PROMISE çalışması / Hicran Acar
18.45-19.00 Erken gebelik kayıplarında gebelik materyali genetik incelemeye gönderilmeli mi? Hangi genetik testler önerilmeli mi? / Hakan Özön
19.15-19.30 Tartışma ve kahve
Room-B Monokoryonik gebelikler
Murat Yayla, Cihat Şen
18.15-18.30 İkizden ikize transfüzyon sendromunda güncel gelişmeler / Liesbeth Lewi
18.30-18.45 Monokoryonik ikizlerde selektif IUGR nasıl yönetilmeli? / Asma Khalil
18.45-19.00 Monoamniotik ikizlerde doğumun azalması / Cihat Şen
19.15-19.30 Tartışma ve kahve
Room-A Gebelik hipertansiyonu
Turgay Şener, Murat Yayla
19.30-19.45 Erken preeklampside sık görülen komplikasyonlar / Ignacio Herraiz
19.45-20.00 Preeklampside klinik yönetim: Anjiojenik belirteçlerin yönetime katkısı / Cecilia Villalain
20.00-20.15 Gebelikte hipertansiyon: Maternal hemodinami ve fenotip / Tamara Stampalija
20.15-20.30 Tartışma ve kahve
Room-B Uydu Sempozyumu - 1 (ABDİ İBRAHİM)
19.30-20.00 Kadın Sağlığında Hasta Kan Yönetimi / Oluş Api
20.00-20.15 Tartışma ve kahve
Room-B Uydu Sempozyumu - 2 (ABDİ İBRAHİM)
20.15-20.45 0’dan 9’a demir eksikliği ve anemisinin yönetimi & yansımaları / İbrahim Polat
20.45-21.00 Tartışma ve kahve
Room-A Erken Doğum
Oluş Api, Sertaç Esin
20.30-20.45 Erken doğum: Progesterone terk edilmesi gereken bir tedavi mi? PROLONG çalışması, OPPTIMUM çalışması / Oluş Api
20.45-21.00 Çoğul gebeliklerde erken doğumu nasıl önleyelim? / Murat Yayla
21.00-21.15 Kısa servikste tedavi seçenekleri? Serklaj? Progesteron? Indometasin? / Sertaç Esin
21.15-21.30 Tartışma ve kahve
Room-B Prenatal tarama testleri
Cihat Şen, Resul Arısoy
20.30-20.45 Preeklampside NIPT: Öngörü ve önlem / Fabricio Da Silva Costa
20.45-21.00 Fetal DNA testlerinde tüm genomu seçeneği / Mar Gil
21.00-21.15 NIPT teknolojisinde güncel durum / Francesca R.Grati
21.15-21.30 Fetal DNA testleri ile mikrodelesyonlar taranabilir mi? Taranmalı mı? / Francesca R.Grati
21.30-21.45 Tartışma ve kahve
Room-A Tekrarlayan gebelik kayıpları
Murat Yayla, Oluş Api
21.30-21.45 Tekrarlayan gebelik kayıpları / Ayşegül Özel
21.45-22.00 Tekrarlayan gebelik kayıplarında yeni tanımlamalar nasıl değişti? / M. Fatih Karslı
22.00-22.15 Tekrarlayan gebelik kayıplarında araştırma nasıl yapılmalı? / Deniz Esinler
22.15.22-30 Tartışma ve kahve
   
09 NİSAN 2021 CUMA
Room-B Uydu Sempozyumu - 3 (NATERA)
Dorothea Kaufmann
14.30-15.00 Panorama AI ile tanışın - NIPT'deki en son inovasyon / Samantha Leonard
15.00-15.15 Tartışma ve kahve
Room-B Uydu Sempozyumu - 4 (Illumına-ATC)
Irmak Öztorun
15.15-15.45 Tüm genom dizileme / Lieve Christiaens
15.45-16.00 Tartışma ve kahve
Room-A  
16.00-16.30 Serebral palsi ve doğum hekiminin sorumluluğu / Asım Kurjak
   
Room-A Prenatal tarama testleri
Oluş Api, Resul Arısoy
16.30-16.45 Sık görülen tek gen hastalıklarında çiftlerde taşıyıcılık taranmalı mı? SMA? Kistik fibroz? Talasemi? / Serdar Ceylaner
16.45-17.00 Di George sendromu, Frajil X tüm gebelerde taranmalı mı? / Emre Zafer
17.00-17.15 Prenatal taramada risk artışında prenatal tanı testinde hangi test? Konvansiyonel karyotip? Array cGH? Tam exom sekanslama? / Tessa Homfray
17.15-17.30 Tartışma ve kahve
Room-B Plasental bozukluklar
Cihat Sen, Murat Yayla
16.30-16.45 İkinci ve üçüncü dönemde plasenta akreta spektrumu (PAS) tanısı / Francesco D’Antonio
16.45-17.00 PAS nasıl önlenebilir? Uygun sezaryen tekniği ne olmalı? / Giuseppe Cali
17.00-17.15 Anormal plasenta tanısı: Previa ve PAS / Alireza Shamshirsaz
17.15-17.30 Tartışma ve kahve
Room-A Gebelikte rutin testler yapılmalı mı?
Murat Yayla, Gökhan Göynümer
17.30-17.45 Gebelikte tiroid taraması ? Kime? Nasıl? Tedavi? / Ertuğrul Karahanoğlu
17.45-18.00 Gebelikte GDM hastalıkları taraması ? Kime? Nasıl? / Atalay Ekin
18.00-18.15 Kan sayımı - İdrar testi: Ne zaman yapılmalı? / Yusuf Madendağ
18.15-18.30 Tartışma ve kahve
Room-B Prenatal invazif testlerde son durum
Cihat Şen, Turgay Şeners
17.30-17.45 β-talaseminin tarama ve tanısında medikal, etik ve sosyal zorluklar / Giovanni Monni
17.45-18.00 PGT-A, PGT-M ve PGT-SR yapılmış IVF gebeliklerinde fetal invazif test şart mı? / Hakan Berkil
18.00-18.15 Amniyosentez ve koryon villus örneklemsinde fetal kayıp oranları? / Mar Gil
18.15-18.30 Tartışma ve kahve
Room-A Gelişimsel bozukluklar: Serebral palsi ve Otizm
Gökhan Göynümer, Ali Gedikbaşı
18.30-18.45 Otizmde prenatal öngörü mümkün mü? / Oluş Api
18.45-19.00 Serebral palside prenetal öngörü mümkün mü? / Sertaç Esin
19.00-19.15 Serebral palside hekimin tıbbi-adli sorumlulukları / Halil Gürsoy Pala
19.15-19.30 Tartışma ve kahve
Room-B Fetal muayene
Cihat Şen, Gökhan Göynümer
18.30-18.45 Birinci dönem fetal muayene? Herkese? Riskli gruba? Nasıl? / Nicola Volpe
18.45-19.00 İkinci dönem fetal muayene: Neleri içermeli? / Petya Chaveeva
19.00-19.15 Üçüncü dönem fetal muayene neleri içermeli? / Panos Antsaklis
19.15-19.30 Tartışma ve kahve
Room-A Fetal anomaliler
Murat Yayla, Gökhan Göynümer
19.30-19.45 Fetal posterior üretral valv olgularında fetoskopik lazer valv ablasyonu / Selahattin Kumru
19.45-20.00 Fetüsü RASopatiler açısından nasıl ve ne zaman değerlendirelim? / Valentina De Robertis
20.00-20.15 Fetal akciğer lezyonlarında medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri / Ali Gedikbaşı
20.15-20.30 Tartışma ve kahve
Room-B Fetal gelişim
Cihat Sen, Sertaç Esin
19.30-19.45 Normal fetal gelişim nasıl tanımlanmalı? Büyüme eğrileri kullanılmalı mı? / Subhashini Ladella
19.45-20.00 Fetal tiroid bozuklukları: Tanı ve tedavi / Marzena Debska
20.00-20.15 Erken başlangıçlı fetal büyüme kısıtlılığında NST ve Doppler’in yeri / Christoph Lees
20.15-20.30 Yardımcı üreme teknikleri gebeliklerinin sorunları / Petya Chaveeva
20.30-20.45 Tartışma ve kahve
Room-A Perinatal enfeksiyonlar
Murat Yayla, Ali Gedikbaşı
20.30-20.45 Toksoplazma tanı ve tedavi seçenekleri / Ali Gedikbaşı
20.45-21.00 Sitomegalovirüs taranmalı mı? Ne  zaman? Tedavisi var mı? / Eftal Avcı
21.00-21.15 Parvovirüs-B19: Tanı ve tedavi ne kadar önemli? / Hakan Erenel
21.15-21.30 Tartışma ve kahve
Room-B Fetal beyin
Cihat Şen, Sertaç Esin
20.30-20.45 Birinci trimester nörosonogram / Nicole Volpe
20.45-21.00 Kavum septum pellusidum: Anormal bulgular / Valentina De Robertis
21.00-21.15 Serebellar vermis ve sisterna magna anomalileri ve yönetimleri / Cihat Şen
21.15-21.30 Tartışma ve kahve
Room-A Serbest Tebliğler - Video Sunum
Oluş Api, Gökhan Göynümer
21.30-21.35 Evolution of 23 newborns with first trimester combined screening for aneuploidies with risk ≥1: 10 and normal genetic study observed among 12,506 patients
Veronica Chavarria Urquilla, Obdulia Alejos Abad, Juan Parra Roca, Neus Olle Ramos
21.35-21.40 Effects of COVID-19 fear on anxiety and depression in pregnant women: A cross-sectional, correlational study
Ayse Akalin, Fatma Ayhan, Fikret Gokhan Goynumer
21.40-21.45 Increased nuchal translucency in the first trimester
Montero Olmeda J, Martínez Hernández F, Trillo Rodriguez, L, Gómez Montes E, Mejía, I. Galindo Izquierdo A.
21.45-21.50 The dynamic measurement of the external pelvic obstetric diameter in shifting positions
Marco Siccardi, Cristina Valle, Fiorenza Di Matteo
21.50-22.00 Multicenter prospective study of SNP-based cfDNA for 22q11.2 deletion in 18,290 pregnancies with genetic confirmation
Pe'Er Dar, Bo Jacobsson, Melissa Egbert, Fergal Malone, Ron Wapner, Ashley Roman, Asma Khalil, Revital Faro, Rajeevi Madankumar, Lance Edwards, Noel Strong, Sina Haeri, Bob Silver, Nidhi Vohra, Jon Hyett, Kim Martin, Rebecca Clifton, Charlly Kao, Mary Norton
22.00-22.10 Multicenter prospective study of SNP-based cfDNA screening for aneuploidy with genetic confirmation in 18,497 pregnancies
Pe'Er Dar, Bo Jacobsson, Cora MacPherson, Fergal Malone, Ron Wapner, Ashley Roman, Asma Khalil, Revital Faro, Rajeevi Madankumar, Lance Edwards, Sina Haeri, Bob Silver, Nidhi Vohra, Jon Hyett, Garfield Clunie, Zach Demko, Matt Rabinowitz, Hakon Hakonarson, Mary Norton
22.10-22.20 Tartışma
Room-B Serbest Tebliğler - Video Sunum
Murat Yayla, Resul Arısoy
21.30-21.35 Prenatally diagnosed pulmonary atresia with intact ventricular septum: A case report
Vanessa Marie Lim, Angelita Teotico
21.35-21.40 Correlation between the sub-pubic arch angle and external pelvic diameters
Marco Siccardi, Cristina Valle, Fiorenza Di Matteo, Valentina Angius
21.40-21.45 Lethal skletal dysplasias: A case of Achondrogenesis
Carmen Martínez Bañón, Susana Monís Rodríguez, Beatriz Gómez Delgado, Isidoro Narbona Arias
21.45-21.50 Bilateral congenital diaphragmatic hernia and prenatal diagnosis
Leticia Maya Merino, Magali Sol Pacay Stump, Raquel García Rodriguez, Taysa Benitez Delgado, Ismael Ortega Cardenes, Javier Segura González, Raquel García Delgado, Ainara Amaro Acosta, Jano Manuel Rubio García, Diana Hernández Pérez, Margarita Medina Castellano, Alicia Martín Martinez
21.50-21.55 Gang Ultrasound Score for prediction of time interval from induction to delivery
Poonam Garg, Dr. Aprajita Singla
21.55-22.00 Tocolytic treatment for the management of threatened preterm labour: appropriateness use
Sara Alvarez Sanchez, Marina Marti Sopeña, Alvaro Zapico Goñi, David Sanchez-Nieves Fernández
22.00-22.05 Near-Infra Spectroscopy as a Predictor of Feeding Tolerance in Preterm Newborns Receiving Fortified Feeding (NIRSFI)
Veronica Samedi, Kaarthigeyan Kalaniti, Danika Ethier, Sibasis Daspal
22.05-22.10 Prognostic value of extremely high sFLt-1/PlGF ratio at diagnosis of early-onset preeclampsia: a case-control study
Cecilia Villalaín, Marina Rodriguez, Paula Gómez-Arriaga, Alberto Galindo, Ignacio Herraiz
22.10-22.20 Tartışma
10 NİSAN 2021 CUMARTESİ
Room-B Uydu Sempozyumu - 5 (CANON)
Asuman Dabanıyastı Ertürk
15.15-15.45 Fetal Ekokardiografi ve Doppler Ultrason / Orhan Uzun
15.45-16.00 Tartışma ve kahve
Room-A  
16.00-16.30 Gelişmekte olan ülkelerde yenidoğan sonuçları nasıl iyileştirilebilir? / Milan Stanejovic
Room-A Doğumda ultrason
Gökhan Göynümer, Resul Arısoy
16.30-16.45 Pelvis ve fetal boyutun doğumda değerlendirilmesi / Reuven Achiron
16.45-17.00 İkinci evre dinamik değişikliklerin izlemi / Gökhan Göynümer
17.00-17.15 Uzamış ilk-ikinci evre yönetimi / Tullio Ghi
17.15-17.30 Vakum ve forseps kararı vermede ultrason / Giuseppe Rizzo
17.30-18.00 Tartışma ve kahve
Room-B NIPT test firmalarının son durum güncellemeleri
Oluş Api, Gökhan Göynümer
16.30-16.45 NIPT hizmet sunucusu -Illumina ürün sonuçları ve kliniğe katkısı
16.45-17.00 NIPT hizmet sunucusu-Natera ürün sonuçları ve kliniğe katkısı
17.00-17.15 Tartışma ve Kahve
Room-B Serbest Tebliğler
Oluş Api, Gökhan Göynümer
17.15-17.20 Conjoined twins detected during antenatal period and desired to continue pregnancy: A Case Report
Zeynep Gedik Özköse, Ayşegül Bestel, Özge Bitgen
17.20-17.25 Geç başlangıçlı preeklampsinin tanı ve şiddetinin değerlendirilmesinde maternal plazma kadmiyum, kurşun ve vanadyum düzeylerinin analizleri: Prospektif ve karşılaştırmalı bir çalışma
Ali Ovayolu
17.25-17.30 Plasental Yetmezliği Düşündüren Belirteçler Preeklampsiyi Öngörebilir mi? ( PAPP-A, ADAM 12, PP 13 ve Uterin Arter Doppler)
Serdar Balcı, Taylan Bodur
17.30-17.45 Tüm ekzom dizileme ile tanı konan nadir bir iskelet displazisi: Akondrogenezis Tip 1A (Houston-Harris) vakası
Özge Özdemir, Ali Gökhan Bolluk, Sema Süzen Çaypınar, Barış Boza, Alper Gezdirici, Banu Değirmenci, Aydeniz Aydın Gümüş
17.45-18.00 Tartışma ve kahve
Room-A Fetal kalp
Cihat Şen, Oluş Api
18.00-18.15 Kardiyak remodelleme ve/veya disfonksiyon / Fatima Crispi
18.15-18.30 Mild tricuspid regurgitation: How important? / Valentina De Robertis
18.30-18.45 Fetal bradikardi ve taşikardi tanısı ve yönetimi nasıl olmalı? / Fatima Crispi
18.45-19.00 Tartışma ve kahve
Room-B Maternal hastalıklar
Murat Yayla, Gökhan Göynümer
18.00-18.15 GDM’de Pravastatin / S.Burçin Kavak
18.15-18.30 GDM’de metformin kullanımı / Resul Arısoy
18.30-18.45 Gebelikte anemi yönetimi / Ebru Çelik Kavak
18.45-19.00 Tartışma ve kahve
Room-A Maternal hastalıklar
Sertaç Esin, Elif Gül Yapar Eyi
19.00-19.15 Gebelikte aşılarla ilgili yeni öneriler var mı? / Murat Muhçu
19.15-19.30 Gebelikte venöz tromboemboli ve antikoagülan kullanımı / Ali Ovayolu
19.30-19.45 Obezite ve gebelik / Ana Bianchi
19.45-20.00 Tartışma ve kahve
Room-B Obstetrikte tıbbi uygulamaları hataları
Murat Yayla, Resul Arısoy
19.00-19.15 Perinatoloji ve obstetride tıbbı uygulama hataları? Nasıl önlem alınmalı? / Coşkun Yorulmaz, Adem Sözüer
19.15-19.30 Fetal anomalilerde tıbbı uygulama hataları? / Coşkun Yorulmaz, Adem Sözüer
19.30-19.45 Geç fetal kayıp ve fetal distress/asfiksi durumlarında çıkabilecek sorunlar? / Coşkun Yorulmaz, Adem Sözüer
19.45-20.00 Tartışma ve kahve
Room-A Maternal hastalıklar
Sertaç Esin, Elif Gül Yapar Eyi
20.00-20.15 Hiperemezis gravidarumda tedavi? Gebelik kusmalarında mide fıtığı? Reflü? / Önder Sakin
20.15-20.30 Erken gebelik kusmalarında tiroid bozuklukların yeri / Orkun Çetin
20.30-20.45 Gebe izleminde rutin idrar tahlili? / Şule Göncü Ayhan
20.45-21.00 Tartışma ve kahve
Room-B Gebe izleminde Doppler
Gökhan Göynümer, Ali Gedikbaşı
20.00-20.15 Geç dönemde fetal kaybı nasıl tahmin ederiz? / Rauf Melekoğlu
20.15-20.30 Kronik hipoksemiye fetal adaptasyon / Tamara Stampalija
20.30-20.45 Ölü doğumları önleme stratejileri neler olabilir? NST? Doppler? Serebroplasental oran? / Resul Arısoy
20.45-21.00 Tartışma ve kahve
Room-A Gebelikte beslenme ve destek ürünleri
Murat Yayla, Oluş Api
21.00-21.15 Gebelikte uygun beslenme ve kilo alımı nasıl olmalı? / Resul Arısoy
21.15-21.30 Gebelikte rutin olarak hangi mineral ve vitamin destekleri önerilmeli? / Oluş Api
21.30-21.45 Gebelikte egzersiz önerileri nasıl olmalı? / Mehmet Fatih Karslı                                 
21.45-22.00 Tartışma ve kahve
Room-B Maternal hastalıklar
Elif Gül Yapar Eyi, Sertaç Esin
21.00-21.15 Anne ölümü nedenleri / Elif Gül Yapar Eyi
21.15-21.30 PAS bozukluklarında yeni konservatif cerrahi yöntem var mı? / Ahmet Yalınkaya
21.30-21.45 Gebelik ve doğumun üriner kontinansa etkisi / Akın Sivaslıoğlu
21.45-22.00 Tartışma ve kahve
Room-A Serbest Tebliğler - Video Sunum
Oluş Api, Gökhan Göynümer
22.00-22.05 Prenatal diagnosis of a rare case double aneuploidy ( Edwards (Tr 18) + Klinefelter (XXY) )
Hakan Gölbaşı, Merve Saka Güvenç, Ceren Gölbaşı, İbrahim Ömeroğlu, Atalay Ekin
22.05-22.10 Vajinal Doğum ile Sonuçlanan İkiz Gebeliklerde Koryonisiteye Göre Maternal ve Neonatal Sonuçların Karşılaştırılması
Gökçe Turan
22.10-22.15 Mirror Sendromu, Nadir Görülen Obstetrik Olgu Sunumu
Asli Şimşek, Nura Fitnat Topbaş Selçuki, Züat Acar, Alev Atiş Aydin
22.15-22.20 Fractalkine immunoreactivity in the human umbilical vein of pregnant women with gestational diabetes mellitus and its association with perinatal outcomes
Ceyda Sancakli Usta, Gulay Turan
22.20-22.25 Second-trimester diagnosis of mosaic trisomy 9 associated with congenital diaphragmatic hernia, ventriculomegaly and single umbilical artery
Firat Ersan, Güray Tuna, Nihal Çallıoğlu, Selçuk Atalay, Hakan Erenel, Fatma Ersan
22.25-22.30 İzole sağ aortic ark olgularının genetik ve postnatal sonuçları
Emre Erdoğdu
22.30-22.35 Duktus venozus agenezisi ve anatomik varyasyonları
Münip Akalın, Oya Demirci
22.35-22.40 Impact of the COVID-19 Pandemic on Robson birth data
Rahmi Sinan Karadeniz, Mujde Can Ibanoglu, Caner Kose, Bahadir Codal, Funda Akpinar
22.40-22.50 Tartışma
Room-B Serbest Tebliğler - Video Sunum
Murat Yayla, Resul Arısoy
22.00-22.05 Maternal mortalite ve morbiditelerin azaltılması için ilçe devlet hastanesinden postpartum sevk endikasyonlarımız
Burcu Yücesoy Köse, Fatih Mehmet Fındık, Sercan Gözel
22.05-22.10 Comparison of maternal factors-based screening and Fetal Medicine Foundation risk assessment methods in first-trimester preeclampsia prediction: Preliminary results
Rauf Melekoglu, Nesibe Zeyveli Celik, Umran Karabulut Dogan, Halis Ozdemir, Seyma Yasar
22.10-22.15 Uterine Arteriovenous Malformations after Manual Vacuum Curettages for Delayed Miscarriages in 5 Women with Previous Cesarean Sections
Elif Gul Yapar Eyi, Mihriban Alkan, Mustafa Özdemir, Betul Yakıştıran
22.15-22.20 Gebelik Haftasında EMR Gelişen Bir Çoğul Gebeliğin Yönetimi
Uğur Değer
22.20-22.25 Treatment of asthma during pregnancy and perinatal outcomes
Betül Yakıştıran, Elif Gül Yapar Eyi
22.25-22.30 Coexistence of anti-kell isoimmunization and placental chorioangioma in a pregnancy presented with hydrops fetalis : A rare entity
Sema Süzen Çaypınar, Nihal Çallıoğlu, İbrahim Polat
22.30-22.35 Fetal nörosonografi ve MRI ile prenatal tanısı konulup otopsi ile kesinleştirilen Evre 4 intraventriküler kanama olgusu
Fırat Ersan, Hakan Erenel, Fatma Ersan and İbrahim Polat
22.35-22.40 Subcapsular liver hematoma: Expanding the spectrum of ultrasound evaluation in severe preeclampsia and HELLP syndrome
Elif Gül Yapar Eyi, Mihriban Alkan, Betül Yakıştıran
22.40-22.50 Tartışma
18.Ulusal Perinatoloji Kongresi – 8-10 Nisan 2021 – İstanbul